Wybierz interesujące cię miejsce…

 • Ślęża
 • Wieżyca
 • Cmentarzysko kurhanowe
 • Park Wenecja
 • Zalew
 • Tąpadła
 • Góra Radunia
 • ZOBACZ NA MAPIE

  Góra Ślęża zwana jest „Śląskim Olimpem”. Tutaj była kolebka Śląska i tu bije jego serce, a postać niedźwiedzia Ślężańskiego jest symbolem całego Dolnego Śląska.
  Ślęża jest najwyższym szczytem Przedgórza Sudeckiego i wznosi się na wysokość 718 m n.p.m. Inne góry to: Radunia (573 m.n.p.m.), Wieżyca (415 m n.p.m.), Stolna (371 m n.p.m.), Gozdnica (316 m n.p.m.). Niższe formy to Wzgórza Oleszeńskie (388 m n.p.m.). Na terenie Masywu Ślęży istnieje Ślężański Park Krajobrazowy, a dzięki swojej malowniczości wzgórza te są Obszarem Chronionego Krajobrazu.

  Od pradawnych czasów Ślęża służyła człowiekowi za schronienie, była miejscem odprawiania obrzędów kultowych poświęconych Słońcu. Niemiecki kronikarz, biskup Thietmar, opisał w XI w. Ślężę jako „Mons Silensis”. Pisał, że: „owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej pogańskie obrzędy”.

 • ZOBACZ NA MAPIE

  Wieżyca, którą po wojnie nazwano Górą Kościuszki, porośnięta jest karłowatymi dębami tworzącymi „świetlistą dąbrowę”. Za szczytem na północ i wschód od wierzchołka zachowały się relikty kamiennego wału kultowego. Na szczycie stoi masywna wieża widokowa zbudowana w latach 1905-07. Wieża udostępniana jest w słoneczne weekendy w sezonie od wiosny do jesieni, przy dobrej pogodzie obserwować można Równinę Śląską i Wrocław, a także Karkonosze ze Śnieżką.

 • ZOBACZ NA MAPIE

  Cmentarzysko kurhanowe w Będkowicach zostało założone przez plemię Ślężan, znajduje się na terenie rezerwatu archeologicznego (grodziska) i przechodzi przez nie czarny i czerwony szlak archeologiczny. Cmentarzysko składa się z 50 stożków nasypowych (kurhanów), które pochodzą z VIII i IX w. n.e.
  W tamtych czasach stosowano pochówek ciałopalny – zmarłych palono na stosie z drewna a następnie spopielone szczątki wraz z resztkami spalonego drewna składano w kurhanach. Stożki kurhanowe usypywano z ziemi i kamieni, niekiedy pod ziemią tworzono kamienne komory wzmocnione drewnianymi balami. Podczas prac archeologicznych na terenie cmentarzyska odnaleziono fragmenty naczyń glinianych stożki kamienne – stelle, które mogły wskazywać na wysoką pozycję społeczną zmarłych.

 • ZOBACZ NA MAPIE

  Sulistrowiczki, malowniczo położona wieś w kotlinie otoczonej Ślężą, Radunią i Wzgórzami Oleszeńskimi. Znajdue się tutaj Park Wenecja, utworzony w 1914 roku w Dolinie Sulistrowickiego Potoku. Prowadzą do niego dwie stylowe bramy Górna i Dolna – niestety obie bardzo zniszczone. W Parku zachowały się dwa stawy, zespół kaskad i wiele wiekowych drzew. Na skraju łąki na wschód od Potoku Sulistrowickiego znajduje się znane „źródło życia”, z którego chętnie pobierana jest woda do picia. Obok źródła w 1999 roku postawiono figurkę Madonny.

 • ZOBACZ NA MAPIE

  Zalew w Sulistrowicach zbudowany jest na Sulistrowickim Potoku poniżej wsi i pełni rolę przeciwpowodziową oraz rekreacyjną. W okresie kilku lat, do połowy 2017 , ze względu na osypujące się nabrzeże, stał bez wody. Dziś wrócił do swojego dawnego uroku i finkcjonalności, przyciągając okoliczną ludność, oraz tych z Wrocławia i Świdnicy.  Znajduje się tutaj Ośrodek Wypoczynku Świątecznego z domkami kempingowymi, parterowymi hotelikami i polem namiotowym, na którym tradycyjnie w ostatni weekend czerwca organizowany jest Zlot Wolnych Ludzi – Harmonia Kosmosu.

 • ZOBACZ NA MAPIE

  Tąpadła to niewielka, malownicza wieś położona na zachodnich stokach Masywu Ślęży, otoczona z trzech stron lasami oraz Ślężą, Radunią i Czernicą.
  Założenie wsi przypisuje się komesowi Piotrowi Włastowi. W 1209 r. wieś została wymieniona w dokumencie dotyczącym rozgraniczenia posiadłości klasztornych i książęcych wokół Ślęży.

  Na przełęczy Tąpadła zbiegają się liczne drogi prowadzące w Masyw Ślęży i do wszystkich jego atrakcji i zabytków. Prowadzą stąd najkrótsze trasy na Ślężę (szlak żółty i niebieski) oraz na Radunię (szlak niebieski). Przełęcz jest największym w okolicy węzłem szlaków turystycznych.

 • ZOBACZ NA MAPIE

  Góra Radunia (573 m n.p.m.) to drugi pod względem wysokości szczyt Masywu Ślęży. Znajduje się tutaj kamienny krąg wokół szczytu, oraz sztolnie. Na Raduni, powyżej znajduje się rezerwat florystyczny utworzony 1958 r.
  Według jednej z legend, na Raduni, zwanej wówczas Sępią Górą, odbywały się sabaty czarownic, które zbierały się tutaj na coroczne narady w noc Walpurgii (z 30 kwietnia na 1 maja). Okolice Ślęży tak się im spodobały, że niektóre czarownice zamieszkały w okolicy, pośród innych ludzi, nie wyróżniając się wyglądem.