Gmina Łagiewniki stanowi południową część masywu Ślęży


 

Gmina Łagiewniki położona jest na południe od Wrocławia, w odległości około 32 km. Obszar gminy zajmuje 124,4 km². Gmina liczy około 7450 mieszkańców.

Walory przyrodnicze stanowią o dużej atrakcyjności gminy dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Północna część gminy objęta jest ochroną prawną Ślężańskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną (Góra Radunia oraz wsie Jaźwina, Kuchary, Uliczno, Młynica, Domaszów, Oleszna, Sokolniki). Gmina znajduje się w obrębie ekologicznego obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym (według Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-Pl.).