Gmina Marcinowice leży na północny zachód od masywu Ślęży


 

Gmina Marcinowice zajmuje powierzchnię 95,91 km² i liczy 6461 mieszkańców. Położona jest we wschodniej części Równiny Świdnickiej na Przedgórzu sudeckim, w dolinach rzeki Bystrzycy i potoku Czarna Woda. Na wschodzie graniczy ze Ślężańskim parkiem Krajobrazowym, w którego otulinie leży aż siedem miejscowości: Tąpadła, Wiry, Wirki, Mysłaków, Sady, Biała, Chwałków.

Gmina posiada bogate złoża kopalin, głównie granitu, kwarcu, kaolinu oraz żwiru i pisaku. Znajdują się tu także duże zasoby wód głębinowych, częściowo wykorzystywanych przez wodociągi gminne z własnym ujęciem w Strzelcach, dostarczające wodę do wszystkich miejscowości w gminie.