Sobótka leży u podnóża Masywu Ślęży i to nie tylko pamiątki burzliwych dziejów ale również bujna przyroda, piękno górskich krajobrazów, czyste powietrze oraz energia tego miejsca.

Pierwsza wzmianka potwierdzająca istnienie tego miasta pochodzi z 1148 roku i wymieniona jest jako miejscowość Sabath. Nazwa Sobótki wywodzi się od tradycji odbywających się tu sobotnich targów, o których świadczy zblizony do elipsy kształt rynku – dawnego targowiska.

W 1221 roku Henryk Brodaty nadał miastu niemieckie prawa miejskie, w ich średzkiej odmianie, natomiast w 1399 roku cesarz czeski Wacław IV odnowił prawa miejskie.
Obficie rozwinął się tu handel i rzemiosło, a rada miejska mogła wydawać ustawy regulujące sprawy wewnetrzne. Miasto mogło być otoczone murem obronnym jednak z tego przywileju nigdy nie skorzystano. Wówczas powstał w Sobótce dom kupców, miejsce zawierania kontraktów, a wiek później zbudowano wagę miejską oraz kram solny.
Sobótka była we władaniu zarówno książąt jak i zakonu augustianów. Przynależała do Księstwa Wrocławskiego i Świdnickiego, do Korony Czeskiej i Cesarstwa Habsburgów, a od 1763 r. do Prus. Była wielokrotnie niszczona przez wojny – husyckie, śląskie oraz II wojnę światową.

Trwający blisko 100 lat rozkwit miasta, który rozpoczął się w 1526 roku, gdy ziemie przeszły pod panowanie Habsburgów, pozostawił pamiątki w postaci wystroju kamieniarskiego kamieniczek z tamtego okresu.

Wybuch wojny trzydziestoletniej w I połowie XVII wieku był początkiem ogromnych zniszczeń miasta, a pozbawiona obwarowań Sobótka wydana została na pastwę wojsk przemierzających w owym czasie Śląsk.

Spokojny byt miasta w I połowie XIX wieku naruszony został pożarem w 1838 r. oraz „rewolucją” w okresie Wiosny Ludów w 1884 r. Wówczas miejscy oraz okoliczni ubodzy zażądali prawa swobodnego zbierania chrustu w lasach oraz zwrotu kar pieniężnych nałożonych na zbieraczy schwytanych w lesie.

Druga połowa XIX wieku zastała Sobótkę cichą i utrzymującą ducha dawnych czasów. Przełomem było zbudowanie w 1885 r. linii kolejowej Wrocław – Świdnica, co aktywizowało bardziej przedsiębiorczych Sobótczan oraz zapoczątkowało turystyczną eksploatacje Masywu Ślęży.