Republika Ślężańska to mega projekt społeczny, którego sama faza startowa przewidziana jest na 10 lat. Jest to bezprecedensowy plan i jednocześnie eksperyment obywatelski przewidujący stworzenie w mikroskali modelu funkcjonowania lokalnej społeczności opartej o zasady równowagi i harmonii.

To pionierskie w skali świata działania mające prowadzić do ukształtowania nowego modelu cywilizacji opartego na innych zasadach niż obecnie funkcjonują.
Chcemy, aby poprzez lokalny przykład dać innym dowód na to, że coś takiego jest możliwe.

Chodzi o to by równoważyć naturalne mechanizmy społeczne i potrzeby ludzi. Z jednej strony życie w wolności a z drugiej sprawne zarządzanie interesami całości. Efektywne korzystanie z zasobów przyrody i jednoczesna ochrona jej piękna i czystości. Swoboda działań gospodarczych i sprawiedliwy podział dóbr i życie w dobrobycie.

Podstawową wartością jaką się kierujemy jest dobro człowieka połączone z dobrem jego rodziny, kręgu znajomych i przyjaciół i całej lokalnej społeczności. Podstawowym przejawem tego dobra jest radość, atmosfera życzliwości i przyjaźni w jakiej on żyje.
Kiedy człowiek jest radosny i szczęśliwy?

Oto warunki do tego konieczne:

 • ZDROWIE

  W dzisiejszych czasach, kiedy spożywamy zatrutą żywność, pijemy schemizowaną wodę i oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, poddawani jesteśmy masowym szkodliwym szczepieniom mało kto pozostaje w pełnym zdrowiu. Dla Projektu Republiki Ślężańskiej – pierwszy strategiczny cel to:
  Życie w zdrowiu mieszkańców naszego regionu.

  Jak to osiągać będziemy opisywać w wielu miejscach.

 • WOLNOŚĆ - DEMOKRACJA ONLINE

  Ona oznacza w praktyce to czy my decydujemy o sobie czy też decydują o tym inni. Sprowadza się to w konsekwencji do stworzenia mechanizmu, w którym władza należeć będzie do nas, do mieszkańców tych terenów. Jedynym sposobem by władza należała do nas jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej co w dzisiejszych czasach powinno przybrać formę DEMOKRACJI ONLINE.

  Będziemy szeroko informować o działaniach jakie należy podjąć w tym kierunku.

 • KONTROLA nad PIENIĄDZEM

  KONTROLA nad PIENIĄDZEM, który ma być wyznacznikiem wartości naszej pracy a nie produktem, którym się manipuluje, by nas zniewolić poprzez udzielanie kredytów obciążonych gigantyczną lichwą.

  Sposobem, by odzyskiwać kontrolę nad swoimi zasobami jest kreowanie pieniądza lokalnego oraz funkcjonowanie bankowości municypalnej.

Jako animatorzy tego przedsięwzięcia zapraszamy Was do wielkiej debaty i do udziału w fascynującej przygodzie jaką jest urządzanie sobie życia wedle własnych marzeń.